Política i Societat

1. Estudis i investigacions socials i econòmics.

2. Política i promoció institucional

Destinataris d’aquest àmbit de feina: administracions públiques, empreses, institucions privades, partits polítics i societat civil.