Per què RegioPlus?

1

Experiència

RegioPlus és una empresa consultora especialitzada en la obtenció, gestió i control de Fons Europeus i en l’assessorament a destinacions turístiques i el desenvolupament de noves tecnologies per al sector turístic.

2

Clients

Des de la nostra creació l’any 2008, hem tengut més de 140 clients Aquesta és la nostra millor tarja de presentació.

3

Professionals

Tenim una plantilla fixa de 11 persones i una àmplia xarxa de col·laboradors habituals. Tenim seus a Madrid, Palma i Brussel·les.

L'EQUIP

Rocío Cortes

Rocío Cortes
Llicenciada en Economia

rocio.cortes@regioplus.eu

Experta en control, verificació i auditoria; ha dirigit més de 60 projectes de control i verificació d’actuacions co-finançades en Fons Europeus a Espanya i a la Unió Europea. Màster en Auditoria.

Nuria Fernández

Nuria Fernández
Doctora en Economia

nuria.fernandez@regioplus.eu

Té 10 d’anys d’experiència en programació i avaluació de Programes de Fons Europeus. Ha participat en nombrosos projectes en els períodes de programació 2000-2006, 2007-2013 i 2014-20120.

Laura Corchado

Laura Corchado
Enginyera Agrònoma

laura.corchado@regioplus.eu

Experta en Desenvolupament Rural i en Planificació Turística. Ha participat en la direcció de nombrosos Plans de Desenvolupament Rural i en la planificació de destinacions turístiques.

Prado Serrano

Prado Serrano
Llicenciada en Dret Jurdídic Comunitari

prado.serrano@regioplus.eu

Consultora especialitzada en Sistemes de Control i Verificació de Fons Europeus amb 8 de carrera professional.

Fuen Martín

Fuen Martín
Llicenciada en Ciències Ambientals

fuen.martin@regioplus.eu

Consultora amb més de 10 anys d’experiència en Desenvolupament Rural i Política Agrària. Ha participat en nombrosos projectes d’avaluació i seguiment de programes i projectes europeus.

Isabel Prados

Isabel Prados
Tècnic Superior en Administración i Finances

isabel.prados@regioplus.eu

Especialista en gestió i organització empresarial. Compta amb més de 15 anys d’experiènca en la implementació de Sistemes de Qualitat i Gestió analítica d’empreses del sector turístic i tecnològic.